Punane siilkübar 'Marmalade'

Punane siilkübar 'Cleopatra'

Punane siilkübar 'Julia'

Punane siilkübar 'Verdana' UUS SORT

Punane siilkübar 'Sensation Pink'

Punane siilkübar 'Sensation Pink'

Päevakübar Summerdaisy's 'Red Bicolor'

Punane siilkübar 'Papallo® Semi Double Pink'