Aednelk
Heades tingimustes kasvab aednelk ka püsilillena. Ei talu väga külma talve ega ka talvist liigniiskust..